The Chronicles of Moomins

हेर हामी कहाँ को आएछ, ऊ त मुमिन पो रहेछ, नाक छ ठुलो पुछार सानो, तर अरुभन्द ऊ छ राम्रो। यी हुन् मुमिन, यी हुन् मुमिन। सन्त मुमिन उपत्यका, जहाँ मुमिन हरुको घर छ, सानो छ परिवार, सबको छोटो खुट्टा र ठुलो नाक। यी हुन् मुमिन। The above is lyrics of the Moomin Intro Song […]