Monthly Archive: September 2014

1

Saya by Subin Bhattarai, Nepali Novel Online

Saya by Subin Bhattarai, Nepali Novel Online ठयाक्कै तीन बजे म बज्र क्याफेको रुफटपमा पुगेँ। पानी रोकिएको थिएन। उस्तै गतिमा परिरहेको थियो, जस्तो अघिल्लो दिन परेको थियो। सिमसिमभन्दा अलिक सघन। स्यार्र होइन। छोटो दूरीमा...

0

Saya Novel

“Saya” is a Nepali Novel written by Subin Battarai. कहिलेकाहीँ देखिएका कुरा पनि सत्य हुँदैनन् । कैलेकाँही लेखिएका कुरा पनि सत्य हुँदैनन् । रात पर्दैमा घाम छ भन्ने कुरा असत्य हुँदैन । सत्य कैलेकाहीँ,...

God has allowed some magical reversal to occur so that you see the scorpion pit as an object of desire. — Rumi 0

Love Letter

In this short verse, Rumi focuses on a great difficulty for those seeking spiritual union with God. Each of us desires to be loved and to share the love. However, as we trade the...