Category: Rabins XP

सपना मा आफ्नो मृत्‍यु लाई नजिक बाट देखे ।  पहेलो बस्त्र मा बेरिएको तन जल्दै गरेको आफ्नो शरीर लाई देखे । 0

सपना मा आफ्नो मृत्‍यु लाई नजिक बाट देखे । 

सपना मा आफ्नो मृत्‍यु लाई नजिक बाट देखे । पहेलो बस्त्र मा बेरिएको तन जल्दै गरेको आफ्नो शरीर लाई देखे । उभिएका थिए कोही हाथ जोडेर लाईन मा । कोही थिए पारीशान त कोही...