Tagged: kankai

घरघरमा गुगल प्लस कोडसहितको डिजिटल ठेगाना प्लेट राख्ने पहिलो स्थानीय तह बन्यो कनकाई नगरपालिका

Kankai Municipality has become the first local level to put digital address plates with Google Plus code in every house

Kankai Municipality has become the first local level to put digital address plates with Google Plus codes in every house. घरघरमा गुगल प्लस कोडसहितको डिजिटल ठेगाना प्लेट राख्ने पहिलो स्थानीय तह बन्यो कनकाई नगरपालिका