Category: Beauty Tips

What is Laser Hair Removal? 0

What is Laser Hair Removal?

Laser Hair Removal (लेजर हेअर रिमुभल) भनेको के हो ? एक बिशेष प्रकारको बत्तिको किरण प्रयोग गरी शरिरमा भएका अनावश्यक रौं हरुलाई हटाउने प्रकृयालाई लेजर हेअर रिमुभल भनिन्छ । यसले बढ्ने प्रकृयामा रहेका रौंहरुको...