Rabins XP Blog BLOG FROM TOP OF THE WORLD

सपना मा आफ्नो मृत्‍यु लाई नजिक बाट देखे ।  पहेलो बस्त्र मा बेरिएको तन जल्दै गरेको आफ्नो शरीर लाई देखे । 0

सपना मा आफ्नो मृत्‍यु लाई नजिक बाट देखे । 

सपना मा आफ्नो मृत्‍यु लाई नजिक बाट देखे । पहेलो बस्त्र मा बेरिएको तन जल्दै गरेको आफ्नो शरीर लाई देखे । उभिएका थिए कोही हाथ जोडेर लाईन मा । कोही थिए पारीशान त कोही...

love-sparks-fall-in-love 0

The Sparks of Love

The state of mind is unpredictable or shall I say the state of the heart is unknown all the time though we may suppress with our intelligence. You may choose anything. For me, I...