Tagged: sikkim

Bhutan-Sikkim Map 0

Is Bhutan becoming the next Sikkim?

Bhutan and Sikkim share similar kinds of situations in the present context unlike what they used to utilize their democracy in the real sense. The only difference is that one is a country and...

दार्जिलिङका नेता ज्युहरु लाई केहि प्रश्नहरु 0

दार्जिलिङका नेता ज्युहरु लाई केहि प्रश्नहरु

दार्जिलिङका नेता ज्युहरु लाई केहि प्रश्नहरु दार्जिलिङको एक नेताको मुख बाट निस्किएको शब्दले नेपाल र नेपालीको ध्वजि उडेको छ। दार्जिलिङमा भाषाको विषय लाई लिएर आन्दोलन सुरु भएदेखि ३ जना मारिए। यसो भई रहदा नेपाल...