Tagged: moomin valley

the-moomin-house-in-moomin-valley

The Chronicles of Moomins

हेर हामी कहाँ को आएछ, ऊ त मुमिन पो रहेछ, नाक छ ठुलो पुछार सानो, तर अरुभन्द ऊ छ राम्रो। यी हुन् मुमिन, यी हुन् मुमिन। सन्त मुमिन उपत्यका, जहाँ मुमिन हरुको घर छ,...